BSA bvba

Privacy

Privacyverklaring
“BSA bvba” verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen. Wij willen uw vertrouwen waard zijn wanneer u onze website bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Wij willen bovendien dat u helemaal gerust bent wanneer u op onze site surft. Daarom staan wij erop om u duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt.

Welke gegevens registreren wij?
Wij registreren, via onze gratis tips uw e-mail adres.

Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens?
Wij registreren uw gegevens om u toegang te verlenen tot nuttige informatie op onze website.

Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens?
De zaakvoerder van BSA bvba is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot hem richten via een e-mail op het volgende e-mailadres: info@bsabvba.be.

Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?
U kunt ons verzoeken om, zonder kosten, al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen, door een mail te sturen naar info@bsabvba.be.
De mail dient verstuurt te worden met het ingeschreven adres

Algemene informatie
Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen van België en de Europese Unie: De Belgische wet van 8 december 1992 (de zogenaamde «privacywet») recentelijk gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en in voege sinds 1 september 2001.
De Europese richtlijn nummer 95/46/CE van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy .
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites die een hyperlink hebben met onze site.